Kotły KL5 (eko-groszek)

kocioł EKO-KGR

Paliwo

Paliwem jest węgiel kamienny sortymentu groszek o uziarnieniu 5 ÷ 25 mm (groszek energetyczny, płukany, typ 31.2 o nazwie handlowej "eko-groszek").

Kocioł centralnego ogrzewania z automatycznym podawaniem paliwa typu KL5

Sterownik z ekranem dotykowym TIMEL i dmuchawa aluminiowa są obecne w stalowym kotle wodnym KL5, wyposażonym w automatyczny zespół podawania paliwa, zasobnik i urządzenia sterujące. Wieloprzewodowa konstrukcja kanałów spalinowych wymiennika pozwala na pełne wykorzystanie ciepła w wodnym systemie grzewczym. Kotły te są doskonałym źródłem ciepła dla domów jednorodzinnych i firm. Jest to najbardziej ekonomiczny proces w układzie ciągłym z wykorzystaniem palnika żeliwnego ślimakowego.